Vyjádření ZEVETA Bojkovice, a.s. k článku „ Obrana chystá nákup protitankových střel“ uveřejněného dne 2. 12. 2022 na Idnes.cz

Vyjádření ZEVETA Bojkovice, a.s. k článku „ Obrana chystá nákup protitankových střel“ uveřejněného dne 2. 12. 2022 na Idnes.cz

 

Pokládáme za vhodné se vyjádřit k článku pana redaktora Františka Strnada za dne 2. 12. 2022, uveřejněného na portálu Idnes.cz, ve kterém je uvedena celá řada nepravd a dezinformací. Hodnotí se zde zbraň RPG – 72, která neexistuje. Navíc naší společnosti nebyl dán prostor k vyjádření.

Dá se naprosto souhlasit s vyjádřením pana generála Šedivého, že pro pancíře moderních tanků, které jsou navíc vybaveny reaktivní ochranou, je průbojnost nepodstatnou vlastností.

V předmětném článku se mluví pouze o průrazu pancíře, ale zapomíná se na cenu. Velmi vágně se mluví o převedení výroby do České republiky. Převod výroby neznamená jen výrobu mechanických dílů, a tudíž potřebu nákupu speciálních obráběcích strojů, ale i schopnost zpracování výbušnin a třaskavin do komponentů, které tvoří srdce, každé takové zbraně a samozřejmě i potřebu desítek vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Pro srovnání naše společnost je schopna vyrábět 100 kusů RPG – 75M v několika provedeních denně a zásoby pro tuto výrobu má zajištěné na desítky měsíců. V posledních několika letech vyrobila téměř 20 000 kusů této zbraně bez jediné reklamace s tím, že veškeré součástky jsou českého původu.

Co se týče různých tvrzení ohledně úspěšnosti v Afghánistánu, tak se jedná o záležitost starou 13. let. Naopak s naší modernizovanou zbraní RPG – 75M má velmi pozitivní zkušenost bránící se Ukrajina a zajímavým požadavkem je žádost o vývoj menší a lehčí zbraně tohoto typu.

A nyní zpět k údajným problémům se zbraní RPG – 75. Okamžitě po informaci proběhly zkoušky na střelnici v režii AČR, které prokázaly vlastnosti zbraně přesně, dle smlouvy. Po přivezení z Afghánistánu proběhly opět střelby, které prokázaly stoprocentní úspěšnost. Toto vše můžeme na rozdíl od tvrzení uváděných v předmětném článku prokázat nejen písemnými dokumenty, ale i obrazovými záznamy. Důležité je také vědět, že předmětná zakázka se skládala ze dvou částí. Dva tisíce kusů průbojného provedení vyráběla Zeveta a do dalších tří tisíc kusů vyráběl termobarickou hlavici státní podnik VOP Šternberk. Předmětem smlouvy přitom byla výměna hlavice a předmětem sporu výše uvedené tři tisíce kusů. Autor také zmiňuje soudní spor, ale nějak zapomíná okomentovat výsledek a to, že soud žalobu zamítl a dal za pravdu plně Zevetě. Odvolací soud potvrdil výrok v podstatě na třech řádcích.

Naše společnost zvažuje, že bude za nepravdivé informace uvedené v tomto článku požadovat omluvu a zvažuje také žalobu s požadavkem na finanční náhradu za poškození dobrého jména naší společnosti.

K obchodním záležitostem se z pochopitelných důvodů nebudeme vyjadřovat, pouze s tím, že se nezakládají na pravdě.

 

 

Ohrazujeme se proti nepravdivým tvrzením o vjezdu běloruského kamionu do našeho areálu. Z přiložených fotografií je zjevné, že tento kamión čeká na recepci sousedních společností MORAVIA CANS a.s. a ALBO SCHLENK s.r.o.
Naše společnost opakovaně deklaruje, že dodržuje platné předpisy jak vnitrostátní, tak mezinárodní.
Proti nepravdivým informacím budeme podnikat právní kroky k ochraně dobrého jména a příslušným orgánům jsme schopni doložit a prokázat, že předmětný kamión se nikdy nenacházel v našem areálu.
We reject false claims about the entry of a belarusian truck into the area of our company. The attached photos prove that this truck is waiting at the reception of the neighboring companies
MORAVIA CANS a.s. and ALBO SCHLENK s.r.o.
Our company repeatedly declares that it complies with applicable national and international regulations.
We will take legal action against false information to protect the good name of our company. We are able to prove to the competent authorities that a specific truck has never been in our area.

20170916211518

Podnikové ubytování

Pro naše zaměstnance nabízíme podnikové ubytování. Jedná se o zrekonstruované bytové jednotky s dvoulůžkovými pokoji se základním bytovým vybavením, pouze pár kroků od areálu podniku. Součástí každého bytu je samostatné sociální zařízení.

bannerN-page-001

ZEVETA MACHINERY – CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO VVI

Zde uvedené technologické vybavení je součástí Centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti ZEVETA MACHINERY a.s.. Společnost umožní provádět na zařízeních zkoušky podle technických parametrů zařízení, zejména zkoušky lisování a obrábění vybraných materiálů, laserového řezání, 3D tisku nebo 3D měření. Tyto zkoušky, po obdržení a odsouhlasení jejich specifikace a vzhledem k volným kapacitám zařízení, budou umožněny třetím stranám po předchozí domluvě s představenstvem firmy za tržních podmínek.

 

Hydraulický lis Presshydraulika ZHO 400/13x11E

Hydraulický lis Presshydraulika ZHO 900 5B/30x8E

Soustružnické obráběcí centrum Tajmac Manurhin KMX 432

Frézovací obráběcí centrum Tajmac MCV 1210

NC měřicí stroj Tigo SF 5.6.5 od firmy Hexagon

3D skener Global 9.15.8 od firmy Hexagon

Robotické pracoviště VaV procesů od firmy Simap

Trumpf CNC laserové zařízení TruLaser Cell 5030

3D tiskárna Markforged X7 od firmy 3DWiser

 SW Solidworks

SW hyperMILL

 

HELI_ZEVETA009

Bojkovická Zeveta měla nejlepší výsledky od hospodářské krize

12.dubna (BOJKOVICE/PRAHA) – Moravský strojírenský holding Zeveta se sídlem v Bojkovicích na Uherskobrodsku zaznamenal za loňský rok rekordní zisk i obraty. „Rok 2015 byl z hlediska hospodaření našich firem ten nejlepší od světové ekonomické krize v roce 2009,“ představil úspěch firmy její generální ředitel Radoslav Moravec.

Do skupiny Zeveta Bojkovice, která je největším lokálním zaměstnavatelem a dává práci celkem 344 lidem, patří společnosti Zeveta Machinery a Zeveta Ammunition a společnost Pyro-Technology, která je v řízené a plánované likvidaci. Na pozitivním hospodářském výsledku se tradičně největším dílem podílela Zeveta Machinery s loňským obratem v celkové výši 485,7 mil. korun a ziskem před zdaněním 10,1 mil.korun (7,9 mil. v roce 2014). Hlavní produkci Zevety v tomto segmentu tvoří lisované a obráběné součásti do nákladních automobilu, střižné a lisovací stroje. „Prakticky veškerou naši produkci exportujeme do zahraničí na ty nejnáročnější světové trhy jakými je Německo, USA či Francie,“ vysvětluje ředitel Moravec, podle kterého se v dalším období chce jím řízený holding orientovat na rozšíření portfolia dodávek do automotive sektoru a také na rozvoj produktů své nástrojárny.

Zbrojařská součást skupiny funguje pod samostatnou firmou Zeveta Ammuniton a těží nejen ze své prvorepublikové tradice, ale i z toho, že je de facto jednou z nejstarších dosud fungujících českých zbrojovek. Její letošní obrat vzrostl na 56,6 mil. korun (8,59 v roce 2014) a zisk před zdaněním na 5,9 mil (0,12 mil. v roce 2014). Firma postupně přebírá agendu Pyro-Technology a.s. v likvidaci.

Zeveta Ammunition se v loňském roce stala certifikovaným dodavatelem do ozbrojených sil Spojených států. Tento proces zahrnoval přísnou prověrku výroby, skladování i dalších aspektů, které mají za cíl prověřit odbornost a kvalitu pečlivě vybíraných dodavatelů. Mezi hlavní produkty firmy, které vloni vyvážela do zahraničí, patří klamné cíle pro použití leteckých sil či protitankové a termobarické granátomety RPG 75. Celkem 95 procent produktů tohoto domácího výrobce nalezlo vloni své odběratele na trzích ve Spojených státech či Spojených arabských emirátech. Zbývajících pět procent tvoří odběr domácích zákazníků – české policie, která od Zevety odebírá pravidelně dýmovnice či zásahové rozbušky. Zajímavostí a specialitou Zevety Ammunition je výroba hasících „granátů“, které slouží k likvidaci požárů prostřednictvím vývinu hasicího aerosolu bez poškození instalovaných zařízení jako např. ústředen, rozvoden, archivů a podobně.