Naše historie
Opíráme se o tradici a zkušenosti

1936

Vznik společnosti
Vznik společnosti pod jménem Kyšer a spol. Předmětem podnikání byla chemická, zbrojní a pyrotechnická výroba.

1938

Výstavba
Výstavba nového podniku, nárůst výroby i počtu zaměstnanců.

1940

Chemické a zbrojní závody
Změna návzu podniku na Chemické a zbrojní závody. Výroba byla přeorientována na zbrojní výrobu, která tvořila asi 70 % produkce.

1946

Zbrojovka Brno
Podnik byl začleněn do Zbrojovky Brno. Převažovala hlavně pyrotechnická výroba pro Ministerstvo obrany.

1954

Vlárské strojírny
Závod se stává samostatným podnikem pod názvem „Vlárské strojírny n.p. Bojkovice“. Hlavní náplní výrobního programu je rozšiřující se speciální výroba signální munice, civilní pyrotechnika a součástková kooperace.

1964

Hliníkové druhovýrobky
Zavedení výroby Al produktů. Zpočátku Al krupice a Al prášku, od r. 1966 i Al past. Dochází k zahájení výroby aerosolových nádobek, kde je závod monopolní výrobce.

1969

ZEVETA Bojkovice
Závod se stává samostatným podnikem s názvem ZEVETA Bojkovice, začleneným do VHJ–ZVS Brno.

1990

Osamostatnění společnosti
ZEVETA Bojkovice se osamostatňuje od VHJ-ZVS Brno a stává se státním podnikem. Je zařazena do 1. vlny privatizace.

1991

Privatizace
V privatizaci dochází k odprodeji Al produktů německé firmě ALBO SCHLENK a výroba aerosolových nádobek je vyčleněna jako samostatná a.s. MORAVIA CANS.

1998

Vznik ZEVETA Bojkovice, a.s.
Vznik současné společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. Postupná specializace na automobilový průmysl a speciální vojenskou výrobu

2000

Vznik ZEVETA AMMUNITION a.s.
Vznik společnosti ZEVETA AMMUNITION a.s. se zaměřením na speciální výrobu a ekologickou delaboraci munice, akcionářem je ZEVETA Bojkovice, a.s.

2002

Založení holdingu
založení holdingu - ZEVETA Bojkovice a.s. se stává 100% vlastníkem firem ZEVETA Components a.s. (od r. 2007 ZEVETA MACHINERY a.s.) a ZEVETA AMMUNITION a.s.

2005

Transfer výroby
Probíhá úspěšný transfer kompletní výroby spojkových lamel z Německa.

2007

Nová progresivní linka
Instalace nové progresivní linky na hlubokotažné výlisky s roční kapacitou 3,5 mil kusů.

2010

Modernizace budov a vytápění
Zavedení nového způsobu vytápění celého areálu, zateplení a modernizace budov se snížením energetické náročnosti o 45%. Instalace kogenerační jednotky ve spolupráci s ČEZ ENERGO.

2014

Lakovací linka
Dokončení prací na snižování energetické náročnosti budov. Důraz na rozšiřování kapacit - zprovoznění lakovací linky s kapacitou 3 mil. kusů ročně.

2018

Automatická lisovací linka
Účast na vývoji a následná instalace plně automatické lisovací linky s roční kapacitou až 2,5 mil kusů.