NAŠE SLUŽBY
Vývoj a konstrukce

Pro výrobky vyvíjíme vlastní řešení jednotlivých technologií výroby, sestavujeme pokročilé technologické postupy plošného tváření, třískového obrábění a povrchových úprav. Tým konstruktérů realizuje konstrukci lisovacích nástrojů, výrobních přípravků a měřidel.
Vytváříme podmínky pro realizace VaVe aktivit zaměřené na nové produkty a procesy včetně optimalizací.

NAŠE SLUŽBY
Podpora nových projektů

Nabízíme komplexní zákaznický servis při zavádění nových nebo inovovaných produktů.

Provádíme analýzy:
a) proveditelnosti – hodnocení technologičnosti navrhovaných konstrukčních řešení
b) rizik – hodnocení navržených materiálů a konstrukce výrobků
c) kapacitní – alternativní výpočty podle očekávaných výhledů odběrů

Vzorkujeme produkty včetně následné implementace do sériové výroby.

NAŠE SLUŽBY
Měření kvalitativních parametrů

Realizujeme komplexní servis v oblasti kontroly a měření kvalitativních požadavků výrobků dle specifikací zákazníků.
Provádíme rozměrové kontroly výrobků, zpracováváme SPC a MSA protokoly.
Hodnotíme povrchové úpravy výrobků včetně zajišťování externího laboratorního testování.