NAŠE SLUŽBY
Civilní pyrotechnické výrobky

Třecí zapalovače TZ-M / TZ-M 3
Třecí zapalovače jsou časované pyrotechnické iniciátory, které slouží k iniciaci stanovených druhů výcvikové imitační munice anebo konkrétně určených výrobků.

Elektrické zapalovače / EZČ / EZO
Elektrické časové zapalovače nebo okamžité elektrické zapalovače slouží k iniciaci zavedené imitační a výcvikové pyrotechnické munice. Modulově tento výrobek navazuje na třecí zapalovače TZ-M, kde místo třecí roznětky je použit elektrický roznětný systém.

Pochodeň ohňostrojná
Slouží k účelům osvětlovacím, značkovacím, signálním nebo jako zapalovač pyrotechnických předmětů.

Dýmový granát DG-50
Dýmové granáty slouží jako technická pyrotechnika k signalizaci a komunikaci.

Signální náboje – 26,5 mm
Signální náboje jsou určeny jako pyrotechnický předmět pro střelbu ze signální pistole. Vlastní signální náboje jsou určeny k vyvolání světelného nebo zvukového efektu.