NAŠE SLUŽBY
Vývoj

ZEVETA AMMUNITION a.s. má své vlastní vývojové a konstrukční kapacity pro rozvoj všech druhů pyrotechniky a jejich uplatnění do výrobku. Technický rozvoj je prováděn vytvořením specializovaných pracovišť pro tento vývoj.

Testování munice a pyrotechnických výrobků

ZEVETA AMMUNITION a.s. má vybudovánu speciální zkušební laboratoř na rozsáhlé testování pyrotechnických výrobků dle platné legislativy EU. Kapacita zkušebny je využívána pro zkoušky a přezkušování pyrotechnických výrobků uváděných na trh. S ohledem na jedinečnost zkušebních zařízení jsou tyto využívány i pro testování výrobků speciálního charakteru. Zkušební zařízení lze využít i na zkoušení širokého sortimentu výrobků v extrémních klimatických podmínkách, ověřování odolnosti výrobků a obalů v závislosti na různých podmínkách přepravy atd.

Delaborace

Při delaboračním procesu se zaměřuje především na:
1/ Na bezpečnost práce, stanovení nezávadného technologického postupu a zabránění zneužití
zdelaborovaného materiálu
2/ Na ekologii procesu, který nenaruší životní prostředí

Pro delaborační proces munice a ostatního vojenského materiálu je naší filozofií budovat taková technologická zařízení, která splňují přísná kritéria na bezpečnost práce a nároky na životní prostředí. Při ekologické likvidaci delaborátů se snažíme přiblížit maximální samostatnosti.

Realizace ohňostrojných prací

Provádíme profesionální realizaci slavnostních ohňostrojů a ohňostrojné práce pro jednotlivce, firmy, obce a města. U nich Vám připravíme projekt se scénářem, přivezeme a nainstalujeme na místě, provedeme vlastní realizaci ohňostrojného představení.
Přípravu a odpal ohňostroje provádí zaměstnanci s několikaletými zkušenostmi a praxí v oboru.