Vyjádření ZEVETA Bojkovice, a.s. k článku „ Obrana chystá nákup protitankových střel“ uveřejněného dne 2. 12. 2022 na Idnes.cz

Vyjádření ZEVETA Bojkovice, a.s. k článku „ Obrana chystá nákup protitankových střel“ uveřejněného dne 2. 12. 2022 na Idnes.cz

 

Pokládáme za vhodné se vyjádřit k článku pana redaktora Františka Strnada za dne 2. 12. 2022, uveřejněného na portálu Idnes.cz, ve kterém je uvedena celá řada nepravd a dezinformací. Hodnotí se zde zbraň RPG – 72, která neexistuje. Navíc naší společnosti nebyl dán prostor k vyjádření.

Dá se naprosto souhlasit s vyjádřením pana generála Šedivého, že pro pancíře moderních tanků, které jsou navíc vybaveny reaktivní ochranou, je průbojnost nepodstatnou vlastností.

V předmětném článku se mluví pouze o průrazu pancíře, ale zapomíná se na cenu. Velmi vágně se mluví o převedení výroby do České republiky. Převod výroby neznamená jen výrobu mechanických dílů, a tudíž potřebu nákupu speciálních obráběcích strojů, ale i schopnost zpracování výbušnin a třaskavin do komponentů, které tvoří srdce, každé takové zbraně a samozřejmě i potřebu desítek vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Pro srovnání naše společnost je schopna vyrábět 100 kusů RPG – 75M v několika provedeních denně a zásoby pro tuto výrobu má zajištěné na desítky měsíců. V posledních několika letech vyrobila téměř 20 000 kusů této zbraně bez jediné reklamace s tím, že veškeré součástky jsou českého původu.

Co se týče různých tvrzení ohledně úspěšnosti v Afghánistánu, tak se jedná o záležitost starou 13. let. Naopak s naší modernizovanou zbraní RPG – 75M má velmi pozitivní zkušenost bránící se Ukrajina a zajímavým požadavkem je žádost o vývoj menší a lehčí zbraně tohoto typu.

A nyní zpět k údajným problémům se zbraní RPG – 75. Okamžitě po informaci proběhly zkoušky na střelnici v režii AČR, které prokázaly vlastnosti zbraně přesně, dle smlouvy. Po přivezení z Afghánistánu proběhly opět střelby, které prokázaly stoprocentní úspěšnost. Toto vše můžeme na rozdíl od tvrzení uváděných v předmětném článku prokázat nejen písemnými dokumenty, ale i obrazovými záznamy. Důležité je také vědět, že předmětná zakázka se skládala ze dvou částí. Dva tisíce kusů průbojného provedení vyráběla Zeveta a do dalších tří tisíc kusů vyráběl termobarickou hlavici státní podnik VOP Šternberk. Předmětem smlouvy přitom byla výměna hlavice a předmětem sporu výše uvedené tři tisíce kusů. Autor také zmiňuje soudní spor, ale nějak zapomíná okomentovat výsledek a to, že soud žalobu zamítl a dal za pravdu plně Zevetě. Odvolací soud potvrdil výrok v podstatě na třech řádcích.

Naše společnost zvažuje, že bude za nepravdivé informace uvedené v tomto článku požadovat omluvu a zvažuje také žalobu s požadavkem na finanční náhradu za poškození dobrého jména naší společnosti.

K obchodním záležitostem se z pochopitelných důvodů nebudeme vyjadřovat, pouze s tím, že se nezakládají na pravdě.