ČESKÁ VÝROBA
Nové ruční granáty

ZEVETA AMMUNITION a.s. jako tradiční český výrobce munice a pyrotechnických prostředků neustále vyvíjí nové výrobky a stávající inovuje. Aktuálně dokončila vývojové práce na modernizaci ručních granátů, včetně vývoje nového zapalovače, tak aby uživatel získal moderní prostředek taktického použití splňující veškeré aktuální trendy v oblasti ručních granátů. Důraz je kladen zejména na schopnost ZEVETY vyrobit všechny díly ručního granátu, včetně iniciačního řetězce, svépomoci a ve vlastní režii a tím poskytnout možnost České republice po dlouhé době opět přivést zpět k životu samostatnou a svébytnou výrobu ručních granátů.

Zvládnutí výroby všech dílů ručního granátu ZEVETOU bez potřeby subdodávek ze zahraničí znamená, že se jedná o ryze český výrobek vyráběný tradičním českým výrobcem, za kterým stojí více než 86 let tradice a zkušeností s výrobou munice, včetně ručních granátů. ZEVETA je opět schopna nabídnou konkurenceschopný ruční granát, který rovněž cenou bude konkurovat zahraničním výrobcům.

Vypuštění přepínače a nárazového režimu došlo k značnému zjednodušení celého zapalovače a tím tak i k používání ručního granátu. Ruční granáty jsou určeny k odhození z ruky uživatele, a proto jsou konstruovány takovým způsobem, aby manipulace s nimi splňovala běžné manipulační a bezpečnostní standardy pro tento druh munice, tzn. zabezpečení proti nechtěné iniciaci po dobu manipulace i v okamžiku připravenosti k použití.

Konstrukčně je nový zapalovač složen z vrhové pojistky pákového typu, která je zajištěna dopravní pojistkou. Zapalovač má časovou funkci se  standardním intervalem zpoždění od 3 do 5 sekund, který lze na přání zákazníka výrobně nastavit a tím mu připravit zapalovač na míru.

Nový ruční granát nese označení HG-22/3.5 a bude vyráběn v několika základních variantách:

  • Ruční granát fragmentační HGF-22/3.5, jedná se o ručně vrhaný pěchotní granát určený k použití během útočných operací proti měkkým cílům. HGF je útočný granát s plastovým vnějším pláštěm s hřebeny pro lepší úchop. Tělo granátu obsahuje výbušnou náplň, která je obklopena ocelovými
    kuličkami. Když granát vybuchne, vytvoří přetlak a rázovou vlnu, které jsou kombinovány s účinkem malých ocelových kuliček fungujících jako šrapnel.
  • Ruční granát útočný HGO-22/3.5, jedná se o ručně vrhaný pěchotní granát určený k použití během útočných operací v zastavěných oblastech. HGO je útočný granát s plastovým vnějším pláštěm s hřebeny pro lepší úchop. Tělo granátu obsahuje výbušnou náplň. Granát vytváří přetlak a rázovou vlnu.
  • Ruční granát termobarický HGT-22/3.5, jedná se o ručně vrhaný pěchotní granát se zvýšeným tlakovým a tepelným účinkem, určený k použití během útočných operací v zastavěných oblastech. Účinek termobarické náplně granátu byl v průběhu vývoje testován a zkoušen proti
    standartnímu TNT, které se běžně k výrobě ručních granátů používá a výsledkem je sestava s účinkem 170 – 180 % ekvivalentního množství TNT, tedy skoro dvojnásobný oproti TNT.

Portfolio ručních granátu doplňují redukované, cvičné a školní verze, tak aby byl uživateli poskytnut kompletní program pro výcvik a užívání těchto prostředků.